V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 22. mája 2007

Stop the traffik


„Stop zneužívaniu“ (Stop The Traffik) je celosvetové združenie organizácií, spoločenstiev a jednotlivcov, ktorí si uvedomujú a chápu celosvetový problém zneužívania ľudí a požadujú zmenu. Zneužívanie ľudí je jednou zo súčasných foriem otroctva, pri ktorom dochádza k zneužívaniu alebo k násilnostiam páchaným na mužoch, ženách a deťoch v ich domovoch. Čítaj viac na na stránke STOP THE TRAFFIK, ktorej časť je aj v slovenčine!
... a už nikdy viac si nekúpiš obyčajnú čokoládu...

Žiadne komentáre: